Foto:Marleen van der Zanden

SOMO en 50 andere organisaties steunen de oproep van Code Rood: de Nederlandse overheid, de NAM, Shell en Exxon moeten hun verantwoordelijkheid nemen in de kwestie van de Groningse gaswinning.

Code Rood en een grote groep bezorgde Groningers eisen dat er nu drastische maatregelen worden genomen: de gaswinning moet sneller worden teruggeschroefd en de NAM, Shell en Exxon moeten de schade eerlijk vergoeden. Tot op heden weigeren deze partijen en daarom gaan Code Rood en Groningse burgers op 28 augustus een protestactie organiseren tegen de gaswinning. Klik hier voor de volledige oproep van Code Rood.