Onze gedragscode is samengesteld uit regels die van toepassing zijn op het werk van SOMO en ook gehanteerd worden in richtlijnen voor journalisten en codes voor wetenschappers. De complete gedragscode  is beschikbaar op de website van SOMO De code beslaat onder andere de volgende onderwerpen: effectiviteit, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, bronbescherming, kwaliteit, transparantie, samenwerking, recht op wederhoor, en verantwoording.

In dit document is ook de complete klachtenprocedure te vinden. Om een klacht of idee in te dienen kunt u een online klachtenformulier invullen of ons een brief sturen.

lees meer minder
publication cover - SOMO Gedragsregels
Download Gedragsregels (34 KB)
Download
wilt u een donatie doen?