Foto:Boston Public Library

Tussen 1 en 5 april 2019 komen delegaties van over de hele wereld bij de Verenigde Naties bijeen om de hervorming van het huidige systeem van geschillenbeslechting tussen investeerders en staten (ISDS) op internationaal niveau te bespreken.

Op 4 april om 14:00 uur organiseren SOMO, Client Earth en Friends of the Earth Europe een neven-evenement met vooraanstaande sprekers en deskundigen over de problemen met het huidige ISDS-systeem en de oplossing die nu door de EU wordt gesuggereerd, het Multilateral Investment Court.

Het debat is vrij toegankelijk voor geïnteresseerde leden van de werkgroep, waaronder regeringsafgevaardigden, academici en ngo-medewerkers.

Tot op heden zijn de bevestigde sprekers:

  • Colin Brown, Europese Commissie
  • Jane Kelsey, hoogleraar University of Auckland
  • Lori Wallach, directeur van Public Citizen’s Global Trade Watch
  • Jaemin Lee, Law Professor at the Seoul National University

Het debat wordt gemodereerd door journalist Haley Sweetland Edwards.

Neem voor meer informatie contact op met: b.verbeek@somo.nl