Wetgeving voor due dilligence

Het momentum voor het invoeren van wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen groeit momenteel wereldwijd. Deze wetgeving moet ervoor zorgen dat bedrijven mensenrechten respecteren en dat slachtoffers van schendingen door bedrijven hun recht kunnen halen. Wetgevers moeten daarom bepalen hoe zij de bestaande normen voor 'human rights due diligence' Due diligence is de inspanning die van bedrijven wordt gevraagd om betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen tegen te gaan. uit de VN en OESO Het betreft hier de VN-principes voor Mensenrechten en het Bedrijfsleven (UNGP’s) en de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. kunnen omzetten in bindende wettelijke verplichtingen.

Due diligence wordt uitgebreid omschreven binnen de VN normen en OESO-richtlijnen, maar deze principes moeten nog wel naar juridische termen worden vertaald. De principes van due diligence zijn op een open en flexibele manier geformuleerd, zodat ze aansluiten bij en kunnen inspelen op dynamische ontwikkelingen in de praktijk. Hoewel een zekere mate van flexibiliteit inherent is aan due diligence, schept dit ook het risico dat deze principes verkeerd worden geïnterpreteerd of uitgelegd.

Als wetgevers en beleidsmakers niet het juiste evenwicht vinden tussen deze flexibiliteit in de praktijk en juridische zuiverheid, leidt dit in het beste geval ertoe dat due diligence-wetgeving een papieren tijger wordt die geen positief effect heeft op de mensen die ze dient te beschermen. In het slechtste geval ontstaat er een nieuwe ‘greenwash’-methode waarachter bedrijven zich kunnen verschuilen terwijl ze schade blijven veroorzaken. Om dit te voorkomen presenteert deze briefing twaalf cruciale elementen van de due diligence-normen die wetgevers goed dienen te begrijpen bij het ontwikkelen van wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit is een gezamenlijk paper van Clean Clothes Campaign, ECCHR, Public Eye en SOMO.

 

 

lees meer minder
publication cover - Respecting rights or ticking boxes?
wilt u een donatie doen?