How a treaty on business and human rights could improve access to remedy for victims

Dit rapport toont de obstakels waar slachtoffers van mensenrechtenschendingen door bedrijven tegenaan lopen als ze gerechtigheid zoeken voor het onrecht dat hen is aangedaan. Het rapport geeft een uiteenzetting van de obstakels aan de hand van vijf goed-gedocumenteerde internationale rechtszaken. Daarnaast geeft het praktische aanbevelingen op zeven juridische vlakken om de situatie van slachtoffers te verbeteren. Deze kunnen meegenomen worden in de onderhandelingen over het VN verdrag over bedrijven en mensenrechten, dat wordt ontwikkeld binnen de VN mensenrechtenraad.

In juni 2014 besloot de mensenrechtenraad om een internationaal bindend instrument te ontwikkelen dat bedrijven wereldwijd verplicht om mensenrechten te respecteren. Een dergelijk ‘bindend instrument’ of ‘verdrag’ kan een belangrijke stap zijn op de weg naar gerechtigheid voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen door bedrijven.

Dit rapport focust zich, aan de hand van de vijf case studies, op gebreken in het beleid en de wetgeving in de Europese lidstaten. Het laat zien of en op welke manier een VN-verdrag een aanvulling en verbetering van nationaal beleid kan zijn.

Het rapport is geschreven door Daniel Blackburn (International Centre for Trade Union Rights) in opdracht van ActionAid Nederland, Brot für die Welt, CIDSE, Friends of the Earth Europe, International Trade Union Confederation (ITUC), International Transport Workers’ Federation (ITF), the Norwegian ForUM for Development and Environment (ForUM) en Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO).

lees meer minder
publication cover - Removing Barriers to Justice
wilt u een donatie doen?