SOMO is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor genieten donateurs belastingvoordeel. Om als ANBI aangemerkt te worden, zijn we verplicht om een aantal gegevens te publiceren. Hieronder deze gegevens:

Vermelding in ANBI-register

Bekijk onze vermelding in het ANBI-register van de Belastingdienst (zoek op ‘SOMO’ in ‘Amsterdam’).

Contactgegevens SOMO

In de footer van elke pagina vindt u:

  • de volledige naam van de stichting
  • ons RSIN/fiscaal nummer
  • onze contactgegevens.

Doelstelling van de organisatie

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) is een kritisch, onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van multinationals dat werkt zonder winstoogmerk. SOMO richt zich op duurzame ontwikkeling, zowel sociaal, ecologisch als economisch. Lees meer over onze missie en visie.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SOMO heeft een toezichthoudende verantwoordelijkheid. Lees meer over de leden.

Directie en Managementteam

SOMO heeft een titulaire directie die de organisatie aanstuurt. De Directie wordt binnen SOMO gevoerd door onze interim directeur Freek Landmeter. Bij de uitvoering van de dagelijkse leiding van de organisatie is een deel van de taken van de Directie gemandateerd aan het Managementteam. De interim directeur is voorzitter van het Managementteam.

Verslaglegging

Lees voor een actueel verslag van SOMO’s activiteiten en de financiële verslaglegging ons meest recente jaarverslag.

IATI

SOMO rapporteert sind 1 januari 2016 elk kwartaal volgens de IATI-richtlijnen. Ga naar de IATI-rapportages.