SOMO heeft een gedetailleerd integriteitsbeleidsplan, dat erop gericht is om onethisch handelen en ander misbruik te voorkomen. Het beleidsplan omvat ook een procedure voor optreden bij vermeend wangedrag.

Alle medewerkers van SOMO dienen zich te houden aan de SOMO Gedragsregels. Deze gedragscode bevat richtlijnen voor onderzoek dat wij zelf doen en onderzoek dat derden voor SOMO verrichten. De code beslaat onder andere de volgende onderwerpen: effectiviteit, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, bronbescherming, kwaliteit, transparantie, samenwerking, recht op wederhoor, en verantwoording.

Klacht indienen

Heeft u een klacht, laat het ons dan graag weten via ons online klachtenformulier of via SeeHearSpeakUp, een onafhankelijke meldingsdienst voor klokkenluiders. SeeHearSpeakUp treedt onpartijdig op bij mogelijke schendingen van het beleid of de gedragscode van SOMO.

U kunt een klacht indienen bij SeeHearSpeakUp via een online formulier, per e-mail of telefoon:

  • Vanuit Nederland: 0800 022 2398
  • Vanuit andere landen: +44 1224 379303