Samen met 22 maatschappelijke organisaties, roept SOMO de Europese Commisie op om de maatschappelijke impact van haar medische onderzoeks- en innovatieinvesteringen te vergroten. De voorbereidingen voor het   '9th Framework Programme' Dit programma is de opvolger van het Horizon 2020 Programma van de Europese Unie. Volgende De Europese Commissie, is Horizon 2020 “het grootste Europese onderzoeks- en innovatieprogramma ooit met bijna €80 miljard financiering beschikbaar voor een periode van 7 jaar (2014 tot 2020)“. bieden hiervoor een uitstekende gelegenheid. De Europese Commissie zou onderzoeks- en innovatieprojecten moeten financieren die gericht zijn op gezondheidsbehoeften waarin nog niet is voorzien. Ook kan ze voorwaarden aan deze financiering verbinden, zodat deze investering uit publieke middelen ook ten goede komt aan inwoners van de Europese Unie.