ActionAid, Both Ends, Milieudefensie, WO=MEN, SOMO en diverse parlementariërs hebben een oproep gedaan aan Minister Kaag om zich in te spannen voor een proactieve en ambitieuze inzet door de EU tijdens de onderhandelingen voor een juridisch bindend VN-verdrag voor bedrijfsleven en mensenrechten. Volgende week (14-18 oktober) onderhandelt de VN Mensenrechtenraad in Genève over de totstandkoming van zo’n verdrag.

De Europese deelname aan de werkgroep is vanaf het begin schoorvoetend geweest, maar Nederland heeft eerder bij monde van Minister Kaag, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, aan de Kamer toegezegd het proces constructief te zullen steunen. Politieke betrokkenheid van de Europese Unie (EU) en haar lidstaten is hoognodig om ervoor te zorgen dat het verdrag daadwerkelijk bijdraagt aan het beschermen van de rechten van vrouwen, mensen en de planeet, en zorgt voor een oplossing voor de obstakels waar slachtoffers tegenaan lopen bij het behalen van hun recht.

Wanneer de EU er niet in slaagt om tot een gezamenlijke positie te komen voor het verdrag, dan is de oproep aan Minister Kaag om als Nederland verantwoordelijkheid te nemen door in de onderhandelingen actief in te zetten op maatregelen die respect voor mensenrechten door bedrijven en toegang tot recht voor slachtoffers vergroten.