SOMO faciliteert en ondersteunt de wereldwijde samenwerking en strategische coordinatie van maatschappelijke organisaties om zo gezamenlijk, beleidsmakers en bedrijven te beïnvloeden. Op onderstaande wijze geven we daar vorm aan:

1. Samenwerkingsrelaties

Bij het doen van onderzoek en binnen onze programma’s werken we nauw samen met maatschappelijke organisaties wereldwijd. Dit leidt tot gezamenlijke publicaties en beleidsbeïnvloeding. Hiermee versterken we lokale NGO’s en vakbonden in hun positie en ondersteunen we bewustwording en beleidsbeïnvloeding in Nederland en Europa.

2. Netwerken gecoordineerd door SOMO

We coördineren verschillende (inter)nationale netwerken van NGO’s. De coördinatoren van deze netwerken zijn in dienst van SOMO. Zij initiëren de strategieontwikkeling van het netwerk, verzorgen de interne en externe communicatie en bewaken de gezamenlijke lobby-agenda.We coördineren de volgende netwerken:

MVO Platform

Het MVO Platform is een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het MVO Platform streeft naar overheidsbeleid dat enerzijds maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleert en anderzijds ervoor zorgt dat bedrijven die dat niet doen, ter verantwoording geroepen kunnen worden.

OECD Watch

OECD Watch is een internationaal netwerk van maatschappelijke organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen willen bevorderen. OECD Watch wil de brede NGO-gemeenschap informeren over het beleid en de activiteiten van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Daarnaast test OECD Watch de effectiviteit van de OESO. OECD Watch wil dat bedrijven bijdragen aan duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding en dat bedrijven verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van hun activiteiten.

GoodElectronics

GoodElectronics is een netwerk van maatschappelijke organisaties en individuen die zich inzet voor de verbetering van mensenrechten en milieu in de wereldwijde elektronicaketen. Ze dringt bij overheden en bedrijven aan op verbetering van beleid. De focus ligt op grote elektronica merken.

Tax Justice Netwerk Nederland

Tax Justice Nederland is een netwerkorganisatie die meer bewustzijn bij politici en het Nederlandse publiek wil creëren over de gevolgen van belastingontwijking wereldwijd. Tax Justice NL zet zich in voor een mondiaal eerlijk belastingsysteem en pleit voor meer transparantie van bedrijven en overheden.

3. Netwerken waaraan SOMO deelneemt

Daarnaast is SOMO lid van verschillende netwerken. Door middel van lidmaatschap aan netwerken verspreidt SOMO de informatie vanuit onderzoek en versterkt daarmee de kennisbasis van de netwerken en de lobby, campagnes en activiteiten van de leden. De netwerken van SOMO variëren van informele netwerken tot consortia waarin wordt samengewerkt (zoals de Fair Green and Global Alliance). Ook varieert de intensiteit van deelname: van initiërend (Electronics Watch), tot bestuurlijk (ECCJ, Tax Justice Network) en actief deelnemend.

We doen mee aan de volgende netwerken:

Sectoraal

Thematisch

Onderzoek

Consortia