Mango'sFoto:Wilfredo Rodríguez

Het mondiale voedselsysteem is van groot belang voor werkgelegenheid, cultuur, milieu, vrede, stabiliteit en natuurlijk voeding in de wereld. Bijna een derde van de wereldwijde beroepsbevolking werkt in de landbouw. Het werk in teelt, productie en distributie is vaak zwaar, gevaarlijk, onderbetaald en onzeker.

SOMO zet zich, samen met haar partners en netwerken, in voor overheids- en bedrijfsbeleid dat rechtvaardige en duurzame voedselproductie en consumptie bevordert. We doen onderzoek en spreken overheden en bedrijven aan. Onze interventies omvatten uiteenlopende onderwerpen: van de invloed van duurzaamheidscertificering en het inkoopbeleid van bedrijven. We houden ons ook bezig met oneerlijke handelspraktijken, concentratie, speculatie en ongelijke waarde verdeling, het recht op voedsel en landconflicten.
Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de thee-, koffie-, suikerriet-, groenten en fruit-, en snijbloemensector. Ook richten we ons op de macht van supermarkten.

lees meer minder
het grotere verhaal

Sustainable Supply Chains

Veel van de problemen waar mensen in ontwikkelingslanden mee kampen, worden (indirect) veroorzaakt door het beleid en de uitvoering hiervan van multinationals aan het eind van productieketens.

Dit is bijvoorbeeld het geval in de kledingindustrie, de elektronicasector, de voedselproductie en de farmaceutische industrie.

Slechte arbeidsomstandigheden en onduurzame praktijken

Mensen in deze sectoren werken regelmatig onder onmenselijke en gevaarlijke omstandigheden: lange werkdagen, lage lonen en onzekere werkrelaties zijn eerder regel dan uitzondering. Mensenrechten en milieustandaarden worden vaak niet gerespecteerd. Ook werken er in deze sectoren veel kwetsbare groepen: migranten, jongeren en vrouwen.

Bindende regelgeving en verbeteringen in de praktijk

Samen met vakbonden en andere maatschappelijk organisaties, komt SOMO op voor de bescherming van de rechten van arbeiders, lokale gemeenschappen en mensen in de hele productieketen. We zetten ons in voor regelgeving en veranderingen die tot fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en duurzaamheid leiden, zoals juridisch bindende regelgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In onze visie spelen werknemers een leidende rol bij het monitoren en verbeteren van arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Ook ondersteunen we (semi-) publieke instellingen bij het verduurzamen van hun aankopen en aanbestedingen, omdat zij als grootverbruiker een aanzienlijke invloed op productieketens hebben.

lees meer
Updates in dit dossier