Direct naar inhoud

Oliehandelaar Vitol zwijgt over activiteiten in risicovol Nigeria

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Geschreven door:
Geschreven door: Saskia van Drunen
Geschreven door: Ilona Hartlief
Geschreven door: Chinedu Bassey
Geschreven door: Ken Henshaw
Gepubliceerd op:

Vitol behoort tot de grootste bedrijven ter wereld, maar de in Rotterdam opgerichte oliehandelaar opereert grotendeels onder de radar. Een nieuw rapport van SOMO en CISLAC onderzoekt de activiteiten van Vitol in Nigeria en stelt vast dat het bedrijf zich maar matig houdt aan de internationale standaarden voor verantwoord ondernemen. Het laat nog eens zien waarom bindende wetgeving op dit gebied hard nodig is, zeker in risicovolle sectoren als de olie-industrie.

Big business, low profile

Publieke informatie over Vitol  – een bedrijf met Nederlandse wortels en hoofdkantoor in Zwitserland – is moeilijk te vinden. Als niet-beursgenoteerd bedrijf deelt Vitol zeer weinig details over zijn activiteiten, eigendomsverhoudingen en mensenrechtenbeleid in vergelijking met bedrijven van vergelijkbare omvang zoals Apple, en veel minder dan de internationale normen voorschrijven.

Hoge risico’s

Dit gebrek aan transparantie is problematisch gezien de hoge risico’s in de oliesector. In veel olieproducerende landen vormen olie-inkomsten een belangrijk deel van de overheidsbegroting. Dit geldt ook voor Nigeria, waar een combinatie van zeer hoge potentiële winsten en ondoorzichtigheid rond de olieverkoop een voedingsbodem is voor fraude en corruptie. Net als andere oliehandelaren is Vitol diverse keren genoemd in verband met controversiële praktijken. Het bedrijf ontkent elke betrokkenheid, maar kiest er uitdrukkelijk voor om niet naar buiten te treden met informatie die transparantie in de sector zou bevorderen.

Het gebrek aan transparantie van Vitol geldt volgens het rapport ook voor de manier waarop het bedrijf omgaat met de gevolgen van zijn activiteiten voor mens en milieu. Dit is een ernstig probleem, aangezien de Nigeriaanse oliesector regelmatig in het nieuws is vanwege milieuvervuiling en mensenrechtenschendingen.

Chinedu Bassey, Programmamanager bij het Civil Society Legislative Advocacy Centre(opens in new window) (CISLAC): “In Nigeria worden mensen dagelijks geconfronteerd met de harde realiteit van de olie-industrie, door de vervuiling tijdens en na de oliewinning, maar ook door de corruptie die de Nigeriaanse staat berooft van noodzakelijke middelen voor gezondheidszorg, onderwijs en andere essentiële diensten.”

Dringend bindende wetgeving nodig

Het onderzoek van SOMO en CISLAC naar Vitol laat zien dat er zowel in Nederland als op Europees niveau dringend behoefte is aan wetgeving om robuuste, op risico’s gebaseerde due diligence voor bedrijven verplicht te stellen. Het Nationaal Contactpunt voor de OESO-Richtlijnen stelde al in juni 2018 vast(opens in new window) dat de Nederlandse olie- en gassector zich onvoldoende inspant om zijn due diligence op milieu en mensenrechten op orde te krijgen, maar ondanks herhaaldelijk aandringen door minister Kaag (Buitenlandse Handel) ligt er nog steeds geen plan.

Saskia van Drunen, Senior Onderzoeker (SOMO): “Bedrijven zouden volgens de geldende normen voor verantwoord ondernemen juist als ze in risicolanden zoals Nigeria opereren proactief moeten communiceren over de manier waarop zij omgaan met mensenrechten- en milieurisico’s. Vitol doet dit helaas niet.”

Concrete wetsvoorstellen voor verplichte due diligence(opens in new window) liggen nu op de onderhandelingstafel in de EU en verschillende nationale parlementen, waaronder de Tweede Kamer. Ook starten volgende week weer de onderhandelingen voor een VN-verdrag over bedrijfsleven en mensenrechten. Totdat die wetgeving er is zouden regeringen meer moeten doen om ervoor te zorgen dat bedrijven die op hun grondgebied gevestigd zijn, zich houden aan de OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen(opens in new window) en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights(opens in new window) .

Partners

  • CISLAC

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Geschreven door:
Geschreven door: Saskia van Drunen
Geschreven door: Ilona Hartlief
Geschreven door: Chinedu Bassey
Geschreven door: Ken Henshaw
Gepubliceerd op:

Gerelateerde content

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.