Foto:OECD / OECD Forum 2018

Op 20 juni, tijdens het OECD Forum, lanceerde de OESO de Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (de Guidance); een publicatie die nieuwe richtlijnen verschaft voor het (internationale) bedrijfsleven inzake verantwoord ondernemen en mensenrechten. In tegenstelling tot de specifieke richtlijnen die de OESO in het verleden publiceerde is deze nieuwe publicatie gericht op alle soorten bedrijven, ongeacht hun grootte, geografische locatie of positie in waardenketens. OECD Watch en Amnesty International hebben een briefing voor NGO’s gepubliceerd over de nieuwe richtlijnen.

Het doel van de Guidance is tweeledig: het voorziet bedrijven van praktische richtlijnen voor het implementeren van ‘due diligence’ voor verantwoord ondernemen. Daarnaast moet deze publicatie bijdragen aan een consensus over wat ‘due diligence’ in deze context inhoudt. Dat was (en is) tot op heden altijd een punt van discussie. De nieuwe OESO-richtlijnen zijn tot stand gekomen door de inbreng van diverse belanghebbenden: vertegenwoordigers van vakbonden, maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven. Dat is positief te noemen, maar dat maakt het sluiten van compromissen ook onvermijdelijk. SOMO-onderzoeker en coördinator van OECD Watch, Joseph Wilde-Ramsing, vertegenwoordigde het maatschappelijk middenveld in de totstandkoming van de richtlijnen en is positief gestemd:

Een groot deel van de richtlijnen is sterk te noemen en zal bijdragen tot een beter en modern begrip van wat due diligence inhoudt”.

NGO briefing

Aangezien verwacht wordt dat de nieuwe richtlijnen de standaard zullen zetten voor ‘corporate due diligence’ en voor beleidsontwikkeling van overheden, is het van belang dat NGOs een goed begrip ontwikkelen van de Guidance. Daarom hebben OECD Watch en Amnesty International een briefing opgesteld voor organisaties in het maatschappelijk middenveld.

De kracht van de Guidance

Sterke punten van de Guidance zijn:

  • De nadruk op ‘preventie’ als belangrijkste doel van ‘due diligence’.
  • De nadruk op ‘stakeholder engagement’ als voorwaarde voor ‘due diligence’.
  • De erkenning en integratie van het ‘gender-perspectief’.
  • De nadruk op uitvoerige informatieverstrekking en transparantie in ‘due diligence’ processen.
  • De praktische aanpak voor het identificeren en ‘managen’ van risico’s in waardenketens.

Meer weten?

Heb je vragen over de nieuwe Guidance van de OESO of de briefing? Neem contact op met SOMO-onderzoeker en coördinator van OECD Watch, Joseph Wilde-Ramsing.