Foto:Eurodad

Europese landen volgen elkaar op een ongezonde manier in het verlagen van tarieven voor de vennootschapsbelasting. Volgens onderzoekers is er een ‘destructieve’ race naar de bodem gaande.

 

In een nieuw rapport van Eurodad worden de EU-landen en Noorwegen onder de loep genomen: er zijn twaalf regeringen die ofwel nèt het vennootschapsbelastingtarief hebben verlaagd, of van plan zijn dit binnenkort te doen, concludeert het rapport ‘Tax games: the race to the bottom. Europe’s role in supporting an unjust global tax system’. Als de huidige trend doorgaat, is het VBP-tarief in 2052 gemiddeld nul procent.

“Als multinationals minder (vennootschaps)belasting betalen, moeten consumenten meer betalen om het gat op te vullen. Het Eurodad-rapport geeft aan dat dit de armsten in de samenleving het hardst treft en ongelijkheid vergroot in plaats van verkleint”, aldus Jasper van Teeffelen, die onderzoek deed naar Nederlandse maatregelen op het gebied van belastingen.

Nederland scoort, samen met Ierland, het slechtst in vergelijking met de andere onderzochte landen (EU-landen en Noorwegen): Nederland heeft geen openbaar register van eigenaren, de nieuwe regering wil geen openbare country-by-country rapportage Bedrijven zouden minimaal moeten rapporteren over de omzet, brutowinst, bezittingen, aantal werknemers, personeelskosten, belasting (acute belastingen, uitgestelde belastingen en belastingbetalingen op kasbasis) voor elk land waar zij (minimaal één) dochteronderneming hebben gevestigd. Deze zogeheten country-by-country rapportage maakt het mogelijk om te beoordelen waar bedrijven (reële economische) activiteiten hebben, hoeveel winst zij in verschillende landen genereren en waar zij belasting betalen. , Nederland heeft een groot aantal knellende belastingverdragen met ontwikkelingslanden en faciliteert nog steeds op grote schaal belastingontwijking.

Foto:Eurodad

Tax Justice Nederland en SOMO schreven samen het hoofdstuk over Nederland.