Foto:Sasha Lezhnev / Enoughproject

EU-lidstaten lijken niet bereid om openheid te geven over welke bedrijven aan de wet moeten voldoen. Dat geldt ook voor Nederland. Er wordt alleen bekend gemaakt dat het om ongeveer vijftig bedrijven gaat; importeurs van de ruwe grondstoffen goud, tin, tantaal en/of wolfraam (afgekort met 3TG). Door de geheimhouding van de bedrijven zal de noodzakelijke transparantie afnemen en de rol voor concrete aanwijzingen van derden (waaronder maatschappelijke organisaties en vakbonden) in de handhaving van de wet bijna onmogelijk worden.

Overheden in heel Europa dienen duidelijkheid te verschaffen over de bedrijven die onder de wet vallen en zich niet te verschuilen achter vertrouwelijkheidsclausules van de douane.