Supermarkten verkopen in Nederland producten die afkomstig zijn uit Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. Deze nederzettingen zijn strijdig met het internationaal recht en daarom illegaal, en veroorzaken mensenrechtenschendingen. Supermarkten raken door handel in nederzettingenproducten daarbij betrokken.

Dit paper geeft inzicht in de verantwoordelijkheden van supermarkten ten aanzien van nederzettingenhandel door in te gaan op de mensenrechtenschendingen als gevolg van de nederzettingen, de inkoop en verkoop van nederzettingenproducten in Nederland, en de toepassing van de OESO-richtlijnen ten aanzien van deze kwestie. Het concludeert dat de inkoop en verkoop van nederzettingenproducten strijdig is met de OESO-richtlijnen, en dat supermarkten stappen dienen te ondernemen om verbondenheid met de schendingen te voorkomen en beëindigen door effectieve due diligence toe te passen. Afsluitend worden aanbevelingen gegeven aan supermarkten over de invulling van hun due diligence verantwoordelijkheid, en aanbevelingen voor de overheid hoe dit gestimuleerd kan worden.

lees meer minder
publication cover - Nederzettingenhandel en de rol van Nederlandse supermarkten bij mensenrechtenschendingen
wilt u een donatie doen?