Foto:Fabio-DAndrea_ATT_NC_SA

Het casino in het Duitse Baden-Baden was op 17 en 18 maart het decor van de bijeenkomst van de ministers van Financiën van de G20. SOMO-onderzoeker Myriam Vander Stichele beschrijft in haar blog wat daar wel en niet besproken en besloten is rondom de hervorming van de financiele sector, en hoe de financiele lobby voorafgaand aan de bijeenkomst volop aan de gang was terwijl maatschappelijke organisaties niet werden gehoord. Ook beschrijft ze de mogelijke risico’s van de (niet genomen) besluiten.

Lees het hele opinieartikel in het Engels: Gambling with people’s future? Finance ministers meeting in the casino.