Direct naar inhoud

Maar 1 op de 3 Nederlandse gemeenten koopt elektriciteit duurzaam in

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Greenpeace is een campagne gestart waarbij Nederlandse gemeenten op hun verantwoordelijkheid worden gewezen wat betreft de duurzaamheid van hun gemeentelijke elektriciteitsinkoop.

SOMO heeft voor Greenpeace uitgezocht hoeveel stroom de Nederlandse gemeenten daadwerkelijk gebruiken, bij welke bedrijven de 390 gemeenten hun elektriciteit inkopen en op wat voor een manier deze wordt vergroend. In tegenstelling tot de afspraken uit het Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011 blijken veel Nederlandse gemeenten hun stroom niet bij duurzame leveranciers in te kopen of hun stroom te vergroenen met certificaten die de productie van hernieuwbare energie niet prikkelen.

Kortsluiting op de groene energiemarkt

Kortsluiting op de groene energiemarkt

Voor dit onderzoek is de inkoop van elektriciteit door gemeenten beoordeeld op basis van de garanties van oorsprong (GVO’s) die zij inkopen in combinatie met de energieleverancier die hen van stroom voorziet. GVO’s zijn ‘groencertificaten’ waarmee binnen de EU grijze stroom administratief wordt vergroend. Volgens de onderzoekers helpen niet alle groencertificaten mee aan het beoogde doel, namelijk het stimuleren van de productie van additionele hernieuwbare energie.

Onderzoeker Vincent Kiezebrink: “IJsland is hier een voorbeeld van, dit land voorziet in ieder geval al sinds 2009 volledig in de eigen energiebehoefte. Eventuele additioneel opgewekte elektriciteit kan noch worden verbruikt noch naar een ander land getransporteerd worden. Door IJslandse groencertificaten te kopen, zal de groei in de productie van hernieuwbare energie binnen het land dus niet toenemen.”

Op deze manier wordt de grijze stroom dus alleen administratief vergroend, en voldoet dit dus niet aan de duurzaamheidsdoelstellingen uit het Klimaatakkoord.

Wel of niet duurzaam?

Van de 302 gemeenten die reageerden op de enquête, kopen 107 gemeenten, of één derde, hun stroom zo duurzaam mogelijk in. Zij kopen stroom bij relatief duurzame energiebedrijven, gekoppeld met ‘goede’ GVO’s (bijvoorbeeld op basis van Nederlandse of Duitse wind). Minder duurzaam handelen de 90 gemeenten die goede GVO’s of stroom van relatief duurzame leveranciers inkopen, maar niet een combinatie van beide. De overige 105 gemeenten werken niet mee aan de transitie naar een duurzamere energievoorziening.

Voorbeeldfunctie

Gemeenten zijn grote inkopers van stroom, en kunnen gezamenlijk de Nederlandse markt voor duurzame energie positief beïnvloeden. Daarbij kunnen ze een voorbeeldfunctie binnen de maatschappij vervullen door een norm te stellen van duurzaam inkopen. Als de gemeenten zich daadwerkelijk aan hun duurzaamheidsdoelstellingen willen houden, wordt het tijd dat zij de kortsluiting op de energiemarkt aanpakken. Gemeenten wordt aangeraden géén ‘slechte’ GVO’s te kopen, afkomstig uit IJsland en Noorwegen, en wél elektriciteit opgewekt door middel van hernieuwbare bronnen. Ook wordt de EU aanbevolen het GVO systeem te hervormen, om zodoende deze slechte GVO’s van de markt te halen. Alleen dan zal een werkelijke transitie naar duurzamere energievoorziening mogelijk zijn.

Meer informatie nodig?

Partners

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Gerelateerde content

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.