Onderzoek naar de duurzaamheid van gemeentelijke elektriciteitsinkoop

Nederlandse gemeenten zijn verantwoordelijk voor de verlichting van wegen en voor het energieverbruik van gebouwen in eigen beheer.

Dit maakt hen gezamenlijk een grote afnemer van energie en met hun inkoopkracht kunnen ze veel invloed uitoefenen op de markt. In dit onderzoek is gekeken hoeveel stroom Nederlandse gemeenten daadwerkelijk gebruiken, bij welke bedrijven de 390 Nederlandse gemeenten hun elektriciteit inkopen en op wat voor manier deze elektriciteit wordt vergroend. Met deze informatie wordt een beeld gegeven van de mate waarin Nederlandse gemeenten zich aan de duurzaamheidsdoelstellingen houden van de overheid op het gebied van energie, en in hoeverre zij daadwerkelijk duurzame elektriciteit inkopen.

lees meer minder
publication cover - Kortsluiting op de groene energiemarkt
wilt u een donatie doen?