Foto:CC2.0 via Pixabay

De Tweede kamer geeft de regering de opdracht om binnen Europa aan te dringen op het delen van patenten en kennis voor de productie van het coronavaccins door farmaceuten.Op deze manier kunnen zo snel mogelijk en zoveel mogelijk mensen een vaccin krijgen, ook in ontwikkelingslanden.

De motie Marijnissen en Jetten werd op 9 februari unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. De motie spoort de regering aan “om zich er binnen Europa hard voor te maken dat  een klemmend beroep op farmaceuten wordt gedaan om op korte termijn hun rechten en kennis te delen via C-TAP C-TAP staat voor COVID-19 Technology Access Pool, van de Wereld Gezondheidsorganisatie. of sublicenties te verstrekken aan zoveel mogelijk geschikte producenten.”

Vorige week riep SOMO, samen met 53 andere organisaties, de Nederlandse overheid nog op om ervoor te zorgen dat farmaceuten hun kennis over de ontwikkeling van vaccins gaan delen met andere bedrijven in deze pool. De aangenomen motie is daarom een mooi resultaat.

Helaas staan de regeringen, waaronder de Nederlandse regering, niet sterk tegenover de farmaceutische bedrijven en beschikken zij nu niet over de middelen om hen te dwingen hun kennis te delen. Daarom zouden dwanglicenties op Europees niveau verder moeten worden geregeld. Dit is waarschijnlijk de enige manier om farmaceutische bedrijven ertoe te brengen om hun licenties te delen zodat de productie opgevoerd kan worden.