Vandaag sturen 12 maatschappelijk organisaties, waaronder Urgenda, FNV, Milieudefensie en Greenpeace, een brandbrief naar de Tweede Kamer, de ministers Jetten en Schreinemacher en minister-president Rutte, om uit het Energiehandvestverdrag (Energy Charter Treaty of ECT) te stappen.

Het ECT is op dit moment een grote hindernis om de klimaatdoelen van Parijs te halen, omdat het de bestaande belangen van multinationals dusdanig beschermt dat overheden te maken kunnen krijgen met miljoenenclaims als ze klimaatmaatregelen nemen.

Op 18 oktober vergadert de Tweede Kamer met de minister voor Klimaat en Energie over het Nederlandse standpunt ten aanzien van het ECT en de voorgestelde verdragswijzigingen en op 25 oktober besluiten de lidstaten van de EU of zij akkoord gaan met een aanpassing van het ECT. Doel van de verdragswijziging is om het ECT in lijn te brengen met het Akkoord van Parijs.