Door Kavaljit Singh, Madhyam, New Delhi.

De speculatie met grondstofderivaten zorgt voor enorme prijspieken en grote schommelingen in de prijs (prijsvolatiliteit). Dit raakt wereldwijd vooral de allerarmsten en de boeren. Daarom worden er op internationaal niveau pogingen ondernomen om dergelijke speculaties te reguleren. Elke nieuwe wetgeving over handel in grondstofderivaten zou moeten worden beoordeeld aan de hand van de vraag of schadelijke speculatie voorkomen wordt.

In India hebben de financiële toezichthouders van de Securities and Exchange Board of India (SEBI) een ambitieus plan aangekondigd om de toetreding van financiële deelnemers (zoals beleggingsfondsen, banken, verzekeringsmaatschappijen, alternatieve beleggingsfondsen en andere financiële instellingen) en nieuwe producten (zoals optiecontracten) op de Indiase markten voor grondstoffenderivaten te introduceren. Dit is buitengewoon riskant betoogt Kavaljit Singh.

Lees het volledige artikel in het Engels: India introduces controversial legislation on food commodity derivatives