A guide for civil society organisations

Deze gids is bedoeld om concrete steun, begeleiding en een uniform referentiekader te bieden voor maatschappelijke organisaties als ze gebruik maken van de ‘United Nations Guiding Principles’ om de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om de mensenrechten te respecteren aan te pakken en daarmee lokale gemeenschappen, werknemers en andere rechthebbenden te ondersteunen om de naleving van hun mensenrechten te waarborgen. De gids biedt een methode voor maatschappelijke organisaties om de VN Guiding Principles on Business and Human Rights te gebruiken in het onderzoek en de belangenbehartiging van bedrijven, en helpt hen om bedrijven verantwoordelijk te houden voor hun verantwoordelijkheid om de internationaal erkende mensenrechten te respecteren.

Bekijk de Engelse introductievideo voor deze publicatie(2:48 min).

lees meer minder
publication cover - How to use the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in company research and advocacy
wilt u een donatie doen?