Meer dan 90 organisaties doen een beroep op de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten om, in overeenstemming met VN-resolutie 31/36, de database te publiceren van ‘all business enterprises involved in Isreali settlements’.

Ondergetekende organisaties uiten hun bezorgdheid over de vertraagde publicatie, en verklaren dat ‘voortdurende vertraging bij het vrijgeven van de database het vermogen van de Raad om transparantie te verschaffen voor het Palestijnse volk, alle lidstaten, alsmede voor investeerders die gezaghebbende bronnen nodig hebben op basis waarvan ze goede investeringsbeslissingen kunnen nemen, belet’.