Over de noodzaak de banken af te laten slanken tot een gezonde omvang

Nederland gaat gebukt onder het overgewicht van de Nederlandse bankensector. Vrijwel nergens is de sector als geheel zo groot als in Nederland, afgezet tegen de omvang van de onderliggende economie. Datzelfde geldt voor de individuele banken. Nederlandse banken hebben ook grote schulden, waardoor zij bij relatief kleine verliezen in de problemen kunnen komen. Onderzoek laat zien dat de voordelen van grote en complexe banken beperkt zijn, en de nadelen aanzienlijk. Hoewel er veel is veranderd in de Nederlandse bankensector genieten de grootste banken nog steeds een groot financieringsvoordeel vanwege hun too big to fail-status. Deze verborgen subsidie bedraagt jaarlijks tussen de 4 en 12 miljard euro, ofwel tweederde tot bijna tweemaal hun winst in 2011. De lonen in de Nederlandse bankensector zijn de afgelopen jaren aanzienlijk sterker gestegen dan in de rest van de economie, maar ook sterker dan in de financiële sectoren in andere ontwikkelde landen. Sinds de crisis zijn deze lonen nauwelijks bijgesteld. Dit ondergraaft de mogelijkheid voor banken om geld uit te lenen en houdt de noodzakelijke vernieuwing tegen richting sobere en stabiele verdienmodellen. Dit rapport laat aan de hand van nieuw cijfermateriaal zien dat de onevenwichtigheid tussen de Nederlandse bankensector en de rest van de economie er nog steeds is, het schetst de nadelen daarvan en doet aanbevelingen hoe de banken af te laten slanken tot een gezonde omvang.

lees meer minder
publication cover - Het Financiële Overgewicht van Nederland
wilt u een donatie doen?