Winst in ontwikkelingssamenwerking, maar voor wie?

In 2014 gaat het, door de Nederlandse overheid geïnitieerde, Dutch Good Growth Fund (DGGF) van start. Het DGGF verstrekt export- en investeringsfinanciering aan Nederlandse en lokale ondernemers voor activiteiten in ontwikkelingslanden. Deze briefing is geschreven in reactie op de recent verschenen nota aan de Kamer ‘Ondernemen voor ontwikkeling’, die uitgebreid op het DGGF ingaat. Leidend in de beoordeling van deze nota is het uitgangspunt dat het fonds in alle gevallen de principes van ontwikkelingssamenwerking dient te waarborgen. Het instellen van het DGGF begin 2014 moet aangegrepen worden als het begin van een voortdurende kritische discussie over het functioneren van de private sector in ontwikkelingssamenwerking. Deze briefing wil hieraan een concrete en constructieve bijdrage leveren.

lees meer minder
publication cover - Het Dutch Good Growth Fund
wilt u een donatie doen?