How governments try to involve the private sector in times of austerity and what risks this entails

In de laatste jaren ontstond er een wildgroei aan beleidsinitiatieven die het gebruik van private investeringen voor het behalen van publieke doelstellingen promoten. Het gaat hierbij om hele diverse beleidsterreinen: van infrastructuur tot sociaal beleid. Samen vormen deze initiatieven een meer algemene trend, waarbij de grens tussen publiek en privaat vervaagt. Dit brengt risico’s met zich mee waar maatschappelijke bewegingen en progressieve beleidsmakers zich bewust van zouden moeten zijn.

Publiek-private samenwerking is geen nieuw verschijnsel. Nieuw is wel de manier waarop investeerders nu worden betrokken: het gaat hierbij alleen om de financiële investering, niet over een daadwerkelijk partnerschap. De nieuwe initiatieven willen grote financiële portefeuilles aantrekken, met name pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Deze beleggers zijn voornamelijk geïnteresseerd in financieel rendement en geven een hogere prioriteit aan de liquiditeit van hun beleggingen. Hierdoor worden geïnvesteerde geldstromen vluchtig, waardoor (overheids)projecten risico lopen.

lees meer minder
publication cover - Harnessing private finance to attain public policy goals?
wilt u een donatie doen?