Use of child-mined gold by the electronics sector

Dit onderzoek laat zien dat het aantal kinderen dat in de kleinschalige en informele goudmijnbouw werkt, toeneemt. Zo vertienvoudigde naar schatting in het Afrikaanse Mali de afgelopen jaren het aantal kinderen dat hierin werkt van ruim 20.000 naar 200.000.

Wereldwijd werken er meer dan een miljoen kinderen in de kleinschalige en informele goudmijnbouw. Het goud dat zij winnen, komt ook terecht bij elektronicafabrikanten die het gebruiken voor het maken van mobiele telefoons, computers en andere consumentenelektronica. Elektronicabedrijven hebben geen maatregelen getroffen om kinderarbeid in de goudmijnen tegen te gaan, terwijl de sector op het gebied van conflictgrondstoffen heeft laten zien dat dit wel kan.

De onderzoekers bestudeerden de omvang en ernst van kinderarbeid in kleinschalige en informele goudwinning. Ook namen zij de productieketen van goudmijnbouw tot de elektronica-industrie onder de loep. Hiervoor is veldonderzoek verricht in Mali waarbij gekeken is naar de omstandigheden waaronder kinderen in de kleinschalige en informele mijnbouw werken.

lees meer minder
publication cover - Gold from children’s hands
wilt u een donatie doen?