In aanloop naar het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid op donderdag 21 juni hebben acht organisaties in Nederland gezamenlijk een brief naar Kamerleden gestuurd om het belang van toegang tot betaalbare medicijnen duidelijk te maken.

De brief is geschreven door Wemos, Universities Allied for Essential Medicines (UAEM), Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), Commons Network, Aidsfond, Dokters van de Wereld, Health Action International (HAI) en International Society of Drug Bulletins (ISDB), aan de Kamerleden van Commissie VWS in de Tweede Kamer.

Met deze brief willen we de Kamerleden informeren en mogelijke oplossingen aandragen die in Nederland en wereldwijd een verschil kunnen maken om medicijnen betaalbaar te maken en houden.

De belangrijkste verzoeken zijn:

  • Stel voorwaarden aan de toegankelijkheid van medicijnen die met behulp van publiek geld ontwikkeld zijn.
  • Onderzoek de mogelijkheid om dwanglicenties en het mededingingsrecht toe te passen op de farmaceutische markt.
  • Dwing transparantie af over de ontwikkelkosten van medicijnen