Er zijn grote verschillen tussen de informatie die electriciteitsbedrijven beweren te rapporteren en de informatie die daadwerkelijk in hun duurzaamheidsrapporten staat. Deze verschillen tasten de geloofwaardigheid aan van het Global Reporting Initiative (GRI). Bovendien leiden ze tot het ‘witwassen’ van de activiteiten van deze bedrijven.

lees meer minder
publication cover - Gebruik van het Global Reporting Initiative (GRI) in Duurzaamheidsrapportages door Europese Elektriciteitsbedrijven
wilt u een donatie doen?