Noble Energy's gaswinning in het oostellijke gedeelte van de Middellandse Zee

Ontdekkingen van aardgasreserves in het oostelijke gedeelte van de Middellandse Zee hebben tegenstrijdige territoriale beslagleggingen van Israël en Libanon weer naar boven gebracht, waardoor de spanningen tussen de twee landen – die officieel nog in oorlog zijn – opnieuw is opgelopen. Deze ontdekkingen hebben ook zorgen opgewekt over de zeeblokkade die Israël net buiten de Gazastrook heeft ingesteld en de beperkte toegang van Palestijnen tot hun gasreserves en viswateren die met militaire macht wordt afgedwongen. Bovendien roept het vragen op over de (il)legaliteit van de gaswinningsactiviteiten in de buurt van Palestijnse gasreserves.

Opererend in deze context is Noble Energy, een olie- en gas winnings- en productiebedrijf gevestigd in Houston (Texas) uitgebreid betrokken bij de ontwikkeling en exploratie van een Israëlische vergunning voor offshore gasveleden in het oostelijke gedeelte van de Middellandse Zee.

Dit paper onderzoekt de impact van de activiteiten van Noble Energy op bestaande (gewapende) conflicten in de regio en analyseert de naleving van internationale normenkaders, met name de OESO-richtlijnen en de VN richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten. Waar mogelijk, kijkt dit paper ook naar potentiële individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid voor betrokkenheid bij schendingen van internationaal strafrecht.

lees meer minder
publication cover - Gaswinning in onrustige wateren
wilt u een donatie doen?