Beleid van Nederlandse banken op het gebied van gender

Deze studie, in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer, beoordeelt de prestaties van zeven Nederlandse banken (ABN Amro, Volksbank ASN Bank, SNS en RegioBank , ING, NIBC, Rabobank, Triodos Bank en Van Lanschot) op hun aanpak van genderongelijkheid.

Het rapport onderzoekt in hoeverre vrouwelijke bankmedewerkers gelijke kansen, toegang tot leidinggevende functies, beloning en bevorderingsmogelijkheden hebben ten opzichte van hun mannelijke collega’s.

Daarnaast is onderzocht of de zeven Nederlandse banken eisen aan hun klanten en investeerders stellen om genderongelijkheid tegen te gaan. In het onderzoek zijn daarom case-studies opgenomen uit de mijnbouw-, textiel-, landbouw- en elektronicasector. Deze laten per sector de gender-gerelateerde risico’s zien, beschrijven de financiële links tussen de banken en voorbeelden van bedrijven in deze risico-sectoren en lichten toe welke stappen de banken zouden moeten nemen om de problemen aan te pakken.

De conclusie is dat de onderzochte Nederlandse banken nog een lange weg te gaan hebben om gendergelijkheid te realiseren.

lees meer minder
publication cover - From glass ceilings to factory floors
wilt u een donatie doen?
Bijlagen: