De budgetcontrolecommissie van het Europees Parlement stemde voor een amendement op de EMA (European Medicines Agency, Europees Geneesmiddelenbureau). Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is een gedecentraliseerd agentschap van de Europese Unie, gevestigd in Londen, waar het in 1995 van start ging (gevestigd in Amsterdam sinds maart 2018). Het bureau is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke evaluatie, het toezicht en de bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen ontwikkeld door farmaceutische bedrijven voor gebruik in de EU. Bron

Dit houdt in dat de EMA zijn activiteiten over de bescherming van deelnemers aan klinische proeven moet rapporteren en moet garanderen dat proeven worden uitgevoerd volgens ethische richtlijnen. Lees meer over het resultaat op de website van Wemos.