Oorlogen en conflicten destabiliseren nog steeds grote delen van de wereld. Tegelijkertijd zijn meer en meer bedrijven actief in fragiele en door conflicten getroffen gebieden.

Het nieuwe SOMO rapport richt zich op bijbehorende risico’s en uitdagingen en biedt aanbevelingen hoe bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen in conflictgebieden verminderd kunnen worden.

In 2014 woedden er meer dan 400 politieke conflicten. Eenentwintig hiervan waren volwaardige oorlogen en verspreid over de hele wereld, maar geconcentreerd in het Midden-Oosten, de Maghreb en Sub-Sahara Afrika. Wereldwijd zijn 55 miljoen mensen hun huizen ontvlucht – als vluchteling of als intern ontheemden. Tegelijkertijd zijn er meer en meer bedrijven momenteel actief in fragiele en door conflicten getroffen gebieden – dan wel omdat ze al actief waren in een land waar een conflict uitbrak, of omdat ze kansen zien voor het bedrijfsleven in een land dat reeds is verwikkeld in een conflict of zich net in de post-conflict fase bevindt.