Op 21 mei 2015 vond er een expertmeeting plaats over de risico’s van het ondernemen in fragiele of door conflict getroffen gebieden. Dit evenement werd ondersteund door het Knowledge Platform Security and Rule of Law en georganiseerd door SOMO, Oxfam Novib en de Tilburg Law School. Het doel was om bij te dragen aan een beter begrip van de complexe rol van multinationals in fragiele en door conflict getroffen gebieden en om een balans op te maken van de lopende onderzoeken rondom deze onderwerpen.

Dit verslag is een samenvatting van de discussies en de conclusies. De belangrijkste bevindingen van deze expertmeeting waren:

  1. Er is behoefte aan onderzoek die directe ervaringen wat betreft de rol van multinationals in conflictgebieden in kaart brengen.
  2. Er moet meer aandacht besteed worden aan de ervaringen van de particuliere actoren zelf en de problemen waarmee zij binnen conflictgebieden worden geconfronteerd.
  3. Het is belangrijk dat de resultaten van toekomstig onderzoek beleidsmakers zullen bereiken, zodat het onderzoek over deze risico’s niet vast komt te zitten in een theoretische zeepbel, maar ook daadwerkelijk praktische implicaties heeft.
  • Download het volledige rapport hier (alleen Engels).
  • Voor een impressie van de expert meeting, klik hier (alleen Engels).