Direct naar inhoud

Eerste Electronics Watch Conferentie in Amsterdam kent succesvol verloop

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Op donderdag 14 november vormde de Hortus Botanicus in Amsterdam het decor van de eerste internationale conferentie van Electronics Watch, gehost door SOMO. Bijna dertig deelnemers uit meer dan tien verschillende landen kwamen bijeen om te praten over maatschappelijk verantwoorde overheidsinkoop van ICT hardware.

Electronics Watch (EW) is een nieuw Europees initiatief dat de arbeidsomstandigheden in de elektronica sector wil verbeteren. Het consortium, bestaande uit zeven Europese ngo’s, richt zich specifiek op de (semi)publieke sector, omdat deze sector een grote afnemer is van elektronica.

Uitdagingen

Wat voor informatie over het productieproces hebben publieke inkopers nodig om door middel van hun inkoopbeleid invloed uit te oefenen op hun elektronicaleveranciers? Wat hebben monitoringsorganisaties in productielanden nodig om de benodigde informatie te kunnen leveren? Welke rol hebben maatschappelijke organisaties, vakbonden, studentenorganisaties en andere belangengroepen in Europa en de VS om elektronicamerken aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor de mensenrechtenschendingen in de productieketen? Deze en andere vragen stonden centraal bij de conferentie, vorige week in Amsterdam.

Actieve participatie

Naast de zeven Electronics Watch projectpartners kon de conferentie rekenen op een breed deelnemersveld. Arbeidsrechtenorganisaties uit China en Mexico deden hun – kritische – duit in het zakje. Het Labour Education and Service Network (LESN), Students and Scholars against Corporate Misbehaviour (SACOM) en Globalization Monitor en China Labor Watch deelden hun inzichten en ervaringen vanuit Chinees perspectief. Het Centre for Labour Action and Studies (CEREAL) deed de situatie in de elektronicasector in Mexico uit de doeken. Verder waren diverse Europese en Amerikaanse ngo’s aanwezig die al nauw samenwerken met overheden op het gebied van duurzame inkoop. Zo heeft de Zweedse NGO Swedwatch ervaring met het doen van ketenonderzoek in opdracht van overheidsinstellingen.

Een delegatie uit de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gaf waardevol inzicht in de huidige stand van zaken op het gebied van duurzame overheidsinkoop in Duitsland en nuttige tips om dit onderwerp in Europa hoger op de overheidsagenda te krijgen. Een onderzoeker van de rechtenfaculteit van Greenwich University voorzag de ambities van Electronics Watch van de juiste juridische context.

Ambities

De deelnemers aan de conferentie steunden Electronics Watch in de ambitie méér te bieden dan reguliere monitoring van arbeidsomstandigheden op fabrieksniveau. Cruciaal is dat het werk van EW aansluit op de agenda’s van maatschappelijke organisaties in ICT-productielanden en bijdraagt aan structurele verbeteringen in de sector. De empowerment van werknemers staat hierbij centraal. Even belangrijk is dat elektronicabedrijven hun bedrijfsvoering aanpassen, vooral als het gaat om relaties met toeleveranciers, prijsbeleid en levertijd. Hier kan Electronics Watch een belangrijke rol spelen.

Vervolg

Binnenkort komt er een uitgebreid verslag van de bijeenkomst beschikbaar, met daarin ook aandacht voor de vervolgstappen tot aan de formele oprichting van Electronics Watch in 2015. Het is de bedoeling dat in dat jaar een eerste groep van 50 inkopers uit de publieke sector uit heel Europamet Electronics Watch een start maakt met het duurzaam inkopen van ICT hardware.

Enquête

Exacte gegevens over de inkoop van ICT-hardware door (semi)overheidsinstellingen in Nederland zijn niet makkelijk te vinden. Ook informatie over ervaringen met de toepassing van sociale voorwaarden bij ICT-aanbestedingen is schaars. Help Electronics Watch op weg door de inkoopenquête in te vullen(opens in new window) . Dit kost u maximaal twintig minuten. Uw bijdrage wordt vertrouwelijk behandeld en u ontvangt daarna de geanonimiseerde uitkomsten van het onderzoek.

Partners

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Gerelateerde content

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.