Om klimaatneutraal investeren aan te moedigen werkt de EU aan een (nieuw) beleid waarin zij eist dat de private financiële sector bijdraagt aan de doelstellingen van het Parijse Klimaatverdrag en aan de duurzaamheidsdoelen van de VN. SOMO-onderzoeker Myriam Vander Stichtele heeft een paper geschreven waarin zij de EU-wetgeving die aan dit beleid ten grondslag ligt analyseert: Sustainable finance in new EU legislation: focus on climate investment”.

Op 24 mei 2018, deed de Europese Commissie een drietal wetsvoorstellen die de financiering van activiteiten die goed zijn voor het klimaat en een duurzame economie moeten gaan aanmoedigen. De focus in deze voorstellen ligt vooral op het bestrijden van greenwashing Greenwashing betekent dat organisaties of bedrijven zich groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen dan daadwerkelijk het geval is.  en het betrekken van risico’s voor milieu en samenleving bij keuzes om te investeren. Deze wetsvoorstellen zullen geen paradigmaverschuiving veroorzaken, maar zijn desondanks een goede eerste stap naar een duurzame financiële sector.

 

lees meer minder
publication cover - Een duurzame financiële sector en nieuwe EU-wetgeving: een analyse
wilt u een donatie doen?