Nederlandse supermarkten scoren onvoldoende als het gaat om verantwoord inkopen en eerlijke arbeidsomstandigheden bij toeleveranciers in ontwikkelingslanden. Dit blijkt uit onderzoek dat SOMO deed met de wereldwijde koepel van consumentenorganisaties Consumers International.

publication cover - Spilling the Beans

Spilling the Beans

Precarious work in Morocco’s green beans production for Dutch supermarkets

Onderzoeker Sanne van der Wal: “Keer op keer moeten we vaststellen dat het beleid van supermarkten om oneerlijke praktijken in ketens uit ontwikkelingslanden aan te pakken, hopeloos te kort schiet”. In februari 2013 publiceerde SOMO over het gebrekkige beleid van Nederlandse supermarkten en de problemen die daarmee blijven bestaan bij hun toeleveranciers van sperziebonen uit Marokko. Naar aanleiding van het nieuwe onderzoek, dat onder meer is gepubliceerd in de nieuwste Consumentengids, zijn inmiddels ook Kamervragen gesteld.

Volgens SOMO zou er meer politieke druk moeten worden uitgeoefend om de macht van supermarkten en de uitwassen daarvan aan te pakken. Van der Wal: “We moeten goed voor ogen houden dat supermarkten in veel toeleveringsketen de lakens uitdelen en daarmee ook een belangrijke rol hebben in het duurzamer maken ervan. Per land zijn er in Europa slechts een handvol supermarkten die bijna alle inkopen doen. Zij vormen dan ook de sleutel tot verbeteringen. Op dit moment worden supermarkten daarvoor niet voldoende verantwoordelijk gehouden. Ook niet als het gaat om hun oneerlijke handelspraktijken.

Papier versus werkelijkheid

In het onderzoek, dat wordt gepubliceerd door consumentenbonden in Nederland, Portugal, Spanje, Italië, België en Zweden, beoordeelt en vergelijkt SOMO het inkoopbeleid van de grootste supermarktketens in deze landen. Belangrijke vragen hierbij waren welke afspraken op papier staan tussen supermarktketens en toeleveranciers, en hoe supermarkten toezien op naleving ervan. Zo is bijvoorbeeld bekeken aan welke voorwaarden toeleveranciers moeten voldoen om goede arbeidsomstandigheden te garanderen, en of toeleveranciers ook zelf konden rekenen op een fatsoenlijke behandeling door inkopende supermarkten.