Direct naar inhoud

Debat en publicaties over medicijntesten in arme landen

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Op vrijdag 17 december organiseert Stichting Wemos in samenwerking met de studentenvereniging IFMSA-NL een vertoning van de Engelstalige film ‘Body Hunters’, over het uittesten van geneesmiddelen in India. Tevens lanceert Wemos haar boek met getuigenissen van proefpersonen die deelnamen aan klinische testen. Groen Links Europarlementarier Judith Sargentini neemt dit in ontvangst. SOMO doet een vooraankondiging van haar nieuwe rapport rond het thema.

‘Body Hunters’

Voordat een medicijn op de markt mag worden gebracht, moet het op mensen zijn getest om de veiligheid en werkzaamheid vast te stellen. Aangezien de kosten van medicijntesten in het Westen zijn gestegen en westerlingen steeds negatiever staan tegenover deelname aan klinisch onderzoek, hebben farmaceutische bedrijven een groot deel van hun medicijntesten naar Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa verplaatst. India is één van de meest populaire en nieuwe bestemming voor het uitvoeren van geneesmiddelenonderzoek. De bedrijfstak is naar schatting miljarden euro’s waard en vormt een snel groeiende sector.

In ‘Body Hunters’ wordt de werkwijze van de farmaceutische industrie onderzocht en India als voorbeeld genomen. De film toont hoe klinische testen uitgevoerd worden in landen waar de regelgeving losser is en corruptie onvermijdelijk is. Vaak gaat het om medicijnen die veel verkocht worden in het Westen. Nagegaan wordt of farmaceutische bedrijven hierbij risico’s nemen, niet alleen risico’s voor degenen die in India deelnemen aan dergelijke testen, maar ook om de veiligheid van medicijngebruikers in het Westen.

De filmmaker heeft artsen, proefpersonen en hun families, voorvechters van ethiek en vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie een tijd lang gevolgd. Aan de hand van specifieke voorbeelden belicht hij de valkuilen, corruptie en ernstige gevolgen voor degenen die wanhopig op elke mogelijke manier geld proberen te verdienen, zelfs als dit betekent dat ze daarmee hun eigen gezondheid in gevaar brengen. Duidelijk wordt dat degenen die letsel oplopen aan hun lot worden overgelaten en nauwelijks mogelijkheden hebben om hun recht te halen.

Getuigenissen

Ter afsluiting van het filmdebat lanceert Wemos haar nieuwe boek "The Globalization of Clinical Trials: Testimonies from Human Subjects(opens in new window) ". Het boek bevat getuigenissen van proefpersonen die deelnamen aan klinische testen in Polen, Rusland, de Verenigde Staten, China en India.

Nieuw SOMO-rapport

Tijdens het debat doet SOMO een vooraankondiging van het in februari te verschijnen rapport “Getting Contract Research Organisations on the Radar”. Het rapport beschrijft de trend dat farmaceutische bedrijven steeds vaker derden contracteren voor het uitvoeren van klinische testen. Dit zijn de zogenaamde ‘Contract Research Organisations’ (CRO’s). Ook vindt er steeds meer ‘offshoring’ plaats, waarbij de medicijntesten worden uitgevoerd in lage- en middeninkomen landen. Het is algemeen bekend dat bij offshoring voorzichtigheid geboden is, omdat de situatie van arme proefpersonen tot ethische problemen kan leiden. Maar wat als de CRO’s testen uitvoeren in deze risicolanden? Wordt het ethische risico dan nog groter? Is het dan nog duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het netjes uitvoeren van de testen? En hoe kunnen farmaceutische bedrijven hun ethische beloften hierin waarmaken?

Met onderzoek in onder andere India, Argentinië, Brazilië en Peru laat het rapport zien dat, hoewel de farmaceutische industrie systemen ontwikkelt om ketenverantwoordelijkheid te waarborgen, de uitvoering van klinische testen in de betrokken landen verontrustende kanten kent.

Zie ook:

Get Microsoft Silverlight (opens in new window)
Bekijk de video in andere formaten.(opens in new window)

Filmdebat ‘Body Hunters’ 17 december

Op vrijdag 17 december organiseert Stichting Wemos in samenwerking met de International Federation of Medical Students’ Associations – The Netherlands (IFMSA-NL) een vertoning van de Engelstalige film ‘Body Hunters’, over het uittesten van geneesmiddelen in India. De vertoning vindt plaats in het Louis Hartlooper Complex te Utrecht.

Aansluitend aan de filmvertoning is er een debat met de filmregisseur van ‘Body Hunters’ Paul Jenkins van Arte (onder voorbehoud), en met Annelies den Boer (Wemos). Paul Jenkins is een bekroonde documentairemaker die gespecialiseerd is in politieke, historische en onderzoeksdocumentaires waarvoor hij over de wereld heeft gefilmd. Annelies den Boer is Wemos’ deskundige op het gebied van medicijnen. Vanuit SOMO is onderzoeker Mariette van Huijstee aanwezig om vragen te beantwoorden en het nieuwe SOMO rapport kort toe te lichten.

Programma en inschrijving
Het filmdebat ‘Body Hunters’ is bedoeld voor studenten geneeskunde en farmacie, artsen en apothekers, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Het programma start om 13.45 uur en duurt tot 17.00 uur. Deelname is gratis. Let op: Aanmelden vóór 15 december via de site van IFMSA-NL.

Meer informative en inschrijven voor het filmdebat >(opens in new window)

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.