A Guide to the 2011 OECD Guidelines for Multinational Enterprises

De OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen zijn een uniek internationaal mechanisme met MVO normen voor internationaal ondernemen dat is onderschreven door overheden. De OESO Richtlijnen stellen normen vast voor sociaal en milieubewust verantwoord ondernemen en bevatten procedures voor het oplossen van conflicten tussen ondernemingen en gemeenschappen of individuen die benadeeld worden door de activiteiten van een bedrijf. Het geschillenbeslechtingsysteem een van de belangrijkste onderdelen van de OESO Richtlijnen is een instrument dat stakeholders kunnen gebruiken om schadelijk gedrag van ondernemingen waardoor zij zijn benadeeld aan te kaarten en genoegdoening te verkrijgen. Met deze Guide to the Guidelines wil OECD Watch individuen, gemeenschappen, NGOs en vakbonden die negatieve gevolgen ondervinden van het gedrag van een onderneming helpen bij het indienen van een klacht over vermeende schendingen van de OESO richtlijnen.

lees meer minder
publication cover - Calling for Corporate Accountability
wilt u een donatie doen?