Direct naar inhoud

Betere bescherming van proefpersonen in lage lonen landen?

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Op 13 september gingen SOMO, Wemos en partner Dr. Amar Jesani van de Indian Journal of Medical Ethics in debat met Europarlementariërs en Europese autoriteiten. Onderwerp: hoe kan voorkomen worden dat medicijnen die op de Europese markt worden toegelaten op onethische wijze zijn getest op proefpersonen in lage lonen landen? SOMO en partners presenteerden beleidsvoorstellen om de Europese verantwoordelijkheid voor de aanpak van dit probleem in te vullen. Europese autoriteiten en Europarlementariërs bleken bereid hier stappen in te zetten.

SOMO, Wemos en Indiase partner Dr. Amar Jesani waren uitgenodigd om presentaties te verzorgen voor Europarlementariërs tijdens een lunchdebat over de bescherming van kwetsbare proefpersonen in lage lonenlanden. Er kwamen veertien Europarlementariërs, een hoge score gezien de altijd drukke agenda’s van de volksvertegenwoordigers. Ook op het programma stonden presentaties van de Europese Medicijnen Autoriteit, uitvoerend orgaan bij het verlenen van Europese markttoegang voor medicijnen, en van het departement gezondheid van de Europese Commissie. Na het lunchdebat hebben SOMO en partners deelgenomen aan de open vergadering van de parlementaire werkgroep Bio-Ethics.

Waar SOMO en partners verwachtten wel wat tegenwind te krijgen voor haar voorstellen om proefpersonen in lage lonenlanden beter te beschermen, bleek die angst ongegrond. De autoriteiten bleken onze oplossingsrichtingen te delen en hebben zelfs al stappen gezet op het gebied van capaciteitsopbouw en samenwerking met autoriteiten in populaire testlanden. Ook kondigden ze verdergaande transparantie aan over de testomstandigheden van medicijnen op de Europese markt. De beschikbaarheid van medicijnen voor arme proefpersonen na afloop van de test, is nog een flink discussiepunt. Het is nog geen uitgemaakte zaak dat onethisch geteste medicijnen daadwerkelijk de toegang tot de Europese markt worden geweigerd. Gelukkig bleken de aanwezige Europarlementariërs de zorgen van SOMO en partners te delen, en kunnen we er dus op rekenen dat de autoriteiten kritisch zullen worden gevolgd in de uitvoering van hun goede bedoelingen.

Zie het overzicht van de beleidsvoorstellen dat SOMO en partners presenteerden

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.