In het WTO-verdrag over handel in diensten (GATS) staat een kleine verwijzing -artikel IX- naar bepaalde praktijken van bedrijven die mededinging en eerlijke concurrentie belemmeren. Die praktijken beperken de handel in diensten. De praktijken waarnaar artikel IX verwijst zijn kartels, geheime prijs- en marktafspraken of geheime afspraken bij offertes, en andere vormen van misbruik door bedrijven met een dominante positie op de markt. Deze praktijken worden vaak door nationale en EU mededingingswetgeving verboden.

lees meer minder
wilt u een donatie doen?