In dit discussiepaper wordt een analyse gemaakt van de meerwaarde en de risico’s van Publiek-Private Partnerschappen voor ontwikkeling en wordt een overzicht gegeven van algemene aandachtspunten bij deze partnerschappen. Het doel van de aandachtspunten die in dit discussiepaper naar voren worden gebracht is tweeledig. Enerzijds zijn ze bedoeld voor NGOs die overwegen om zelf partnerschappen met bedrijven aan te gaan, of al bij partnerschappen betrokken zijn. Anderzijds zijn ze bedoeld als hulpmiddel voor NGOs om de inzet van de Nederlandse overheid in PPPs kritisch te kunnen analyseren en om het publieke en politieke debat over de PPPS en NGO-bedrijfsleven partnerschappen te stimuleren. lees meer minder
wilt u een donatie doen?