Nu een aantal aan het Development Assistance Committee (DAC) verbonden donoren overwegen om hun budget voor officiële ontwikkelingshulp (ODA) te gebruiken om uitgaven in verband met Covid-19-vaccins te dekken, is het werk van de DAC van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de regels voor wat in aanmerking komt voor ODA bijdragen aan de integriteit en geloofwaardigheid van ontwikkelingsgeld. Een kunstmatige inflatie van de ODA-budgetten moet worden voorkomen, en vermeden moet worden dat donorlanden ten onrechte worden beloond voor gedrag dat vaccin-ongelijkheid in de eerste plaats heeft verergerd. Lees het volledige statement, ondertekend door SOMO en een groot aantal andere organisaties, in het Engels hieronder.