Eind van de maand komt de WTO weer met een voltallige ministeriële conferentie bijeen in Genève. Dit gebeurt precies tien jaar na 'Seattle' terwijl het WTO-proces nog steeds vast lijkt te zitten. Aanvankelijk werd gedacht aan een soort symbolische bijeenkomst, die ook kon dienen om te voldoen aan de verplichting om tenminste eens in de twee jaar zo'n bijeenkomst te beleggen. Ook zou de bijeenkomst kunnen dienen om in ieder geval een gezamenlijke overeenkomst te sluiten, die naar buiten toe gepresenteerd kan worden als overwinning.

Maar ook tegenstanders van de vrijhandelsagenda van de WTO maken plannen en mobiliseren voor de conferentie. Ondertussen worden er allerlei voorbereidingen getroffen om toch ook inhoudelijke zaken te beklinken. Er wordt druk gewerkt in Genève (en eerder in India) aan de verschillende dossiers. Directeur Generaal Pascal Lamy heeft op 23 oktober samengevat waar het volgens hem om gaat. Met name onderhandelingen over landbouw en 'NAMA' (= afspraken over markttoegang voor andere dan landbouwproducten) zouden goede kansen maken. Een ander ingrijpend dossier is dat van de diensten. Dat zijn allen thema's waarbij verdere 'vrijhandel' grote gevolgen zal hebben, voor arme landen en dichtbij.