Begin deze week gaf Mariette Huijstee van SOMO een workshop in Rio de Janeiro over klachtenprocedures en de UN Guiding Principles (richtlijnen van de VN).

Deelnemers aan de workshop waren afkomstig van CAOI, Korean Human Rights Foundation, Paseiros Brasil, ILSA, SMDH, Centro Reflexion y Action Laboral Fomento Cultural y Educatico, Reporter Brasil, Observatorio Ciudadano, Calmecac, Fundacion Cambio Democratico en CIEL.

Het participatieniveau onder de 15 deelnemers was erg hoog. De meeste vragen hadden betrekking op de (on)mogelijkheid van bestaande klachtenprocedures.

Eerder deze week organiseerde OECD Watch een bijeenkomst in RioCentro met circa 40 deelnemers, gericht op het vergroten van de bekendheid met de vernieuwde OECD-richtlijnen.