Direct naar inhoud

Voorzichtigheid geboden! Multinationale ondernemingen en conflict

Lessen uit SOMO’s ‘Multinational Corporations in Conflict-Affected Areas’ programma

Geplaatst in categorie:
Publicatie
Geschreven door:
Geschreven door: Mark van Dorp
Gepubliceerd op:

Lokale gemeenschappen in kwetsbare en door conflict getroffen gebieden komen vaak in aanraking met wapengeweld, ontwrichting, onzekerheid en de verwoesting van levensonderhoud en ecosystemen. Hoewel het risico op mensenrechtenschendingen groot is, besluit een groeiend aantal bedrijven toch in deze kwetsbare en door conflict getroffen gebieden te opereren en zijn daardoor niet zelden betrokken bij het schenden van mensenrechten. Een vicieuze cirkel, omdat dit vaak weer tot conflict leidt. Als het gaat om de relatie tussen multinationale bedrijven en conflict valt er nog veel te onderzoeken.

Als onderdeel van het ‘Multinational Corporations in Conflict-Affected Areas’ (MCAA) programma heeft SOMO tussen 2013 en 2016, samen met lokale partners, onderzoek gedaan naar de mijn- en landbouwindustrie in vijf landen: Colombia, Democratische Republiek Congo, Liberia, Sierra Leone, en Zuid-Soedan. De case studies die hieruit zijn voortgekomen bevatten talloze voorbeelden van mensenrechtenschendingen waar multinationale bedrijven een rol hebben gespeeld, en verschaffen bruikbare lessen over hoe bedrijven opereren in door conflictgebieden.

Voortbordurend op deze lessen doet het onderzoeksrapport een aantal aanbevelingen aan ondernemingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Multinationale ondernemingen worden bijvoorbeeld geadviseerd om beleid te ontwikkelen of te verbeteren die vaststelt hoe er (in lijn met internationale standaarden en richtlijnen) in conflictsituaties moet worden voorkomen dat bedrijven (verder) bijdragen aan conflict.

Meer informatie nodig?

Publicatie

Geplaatst in categorie:
Publicatie
Geschreven door:
Geschreven door: Mark van Dorp
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.