Veel landen zijn bezig met het aannemen of overwegen van verplichte due diligence-wetgeving op het gebied van mensenrechten. In april 2020 committeerde de Europese Commissie zich aan een EU-breed initiatief over due diligence voor bedrijven, dat in 2021 wordt gepresenteerd.

Deze ontwikkelingen zijn een stap in de goede richting. Die progressie stuit echter geregeld op tegengeluiden, vaak gebaseerd op onjuiste veronderstellingen en misleidende argumenten in plaats van feiten en bewijzen. In het rapport Debating mandatory human rights due diligence legislation: a reality check gaat de European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) in op deze beweringen, om te voorkomen dat ze het publieke en politieke debat over dit onderwerp domineren.

ECCJ is een partner van SOMO in het Mind the Gap consortium, dat tot doel heeft om het respect voor mensenrechten te vergroten en slachtoffers van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen effectieve toegang tot gerechtigheid te geven.