Ook in 2009 stelt SOMO voor tien Nederlandse beursgenoteerde bedrijven een bedrijfsprofiel op. Hierop baseert de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) een stemadvies voor beleggers. Belangrijk punt in de adviezen is de aansprakelijkheid van bestuurders voor duurzaam beleid.

Dit stemadvies richt zich op verschillende agendapunten van de aandeelhoudersvergaderingen, en sinds 2007 ook op het agendapunt "decharge van bestuursleden". Bij dit agendapunt vraagt de onderneming aan haar aandeelhouders goedkeuring voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid (raad van bestuur) en gevoerde toezicht (raad van commissarissen). Na goedkeuring kunnen bestuursleden niet langer aansprakelijk worden gesteld voor het gevoerde beleid en zijn dan gedechargeerd.

Bij ernstige misstanden op economisch, milieu en/of sociaal gebied adviseert de VBDO veelal bestuurders van die ondernemingen niet te dechargeren. Met andere woorden: bestuurders van bedrijven die niet maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Ter voorbereiding op de aandeelhoudersvergaderingen van 2009, doen SOMO en VBDO samen onderzoek naar MVO-beleid en -praktijk van tien Nederlandse beursgenoteerde bedrijven in 2008. SOMO stelt voor elk van de deze ondernemingen een profiel, waarop de VBDO haar stemadvies baseert.

De profielen en stemadviezen worden gepubliceerd voor de aandeelhoudersvergaderingen en zijn hier te downloaden:

Bedrijf
Aandeelhoudersvergadering
Philips 27 maart 2009
Overzicht bedrijf
Stemadvies
TNT 8 april 2009 Overzicht bedrijf
Stemadvies
Aegon 22 april 2009
Overzicht bedrijf
Stemadvies
Reed Elsevier
22 april 2009
Overzicht bedrijf
Stemadvies
Heineken
23 april 2009
Overzicht bedrijf
Stemadvies
Akzo Nobel
27 april 2009
Overzicht bedrijf
Stemadvies
Ahold
28 april 2009
Overzicht bedrijf
Stemadvies
Unilever
14 mei 2009
Overzicht bedrijf
Stemadvies
SBM Offshore
14 mei 2009
Overzicht bedrijf
Stemadvies
Shell
19 mei 2009
Overzicht bedrijf
Stemadvies