Direct naar inhoud

UNCTAD-symposium: hoe de handel en geld ten dienste kunnen staan van mens en milieu

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Op 22-23 juni 2011, organiseert UNCTAD een symposium met de titel: ‘Making Trade and Finance Work For People and The Planet’. SOMO’s senior onderzoeker Rens van Tilburg is aanwezig en draagt bij aan de interactieve sessies op basis van de verschillende onderzoeken die SOMO recentelijk publiceerde.

Als bijdrage voor het symposium schreef SOMO een kort overzicht en analyse(opens in new window) over hoe de Europese Unie (EU) op een heel traag tempo de derivatenmarkt probeert aan strengere maatregelen te onderwerpen, terwijl de financiële lobby de voorgestelde teksten zoveel mogelijk probeert af te zwakken. De financiële hervormingen van de EU zullen gevolgen hebben voor ontwikkelingslanden, en niet alleen dat. Indien de derivatenhandel heel risicovol, sociaal onnuttig en massaal blijft, dan kan die handel tot een volgende crisis leiden. Het toenemende aantal financiële spelers in de voedsel- en grondstoffenderivatenmarkt alsook gebrekkige regelgeving van derivatenhandel in deviezen, kunnen negatieve gevolgen hebben voor ontwikkelingslanden. De case study over de financiële sector in Zuid Korea is een voorbeeld van hoe onbetrouwbaar swaps in deviezen (foreign exchange swaps) kunnen zijn. Vanuit maatschappelijk oogpunt kunnen in de EU-hervormingen veel verbeteringen worden voorgesteld, niet alleen wat betreft de grondstoffenderivatenmarkten maar ook de manier waarop de EU de landbouwproductie en voedselmarkten organiseert.

Dat de nieuwe EU financiële regelgeving een impact zal hebben op ontwikkelingslanden en duurzame ontwikkeling, krijgt maar weinig aandacht, zoals ook UNCTAD Secretaris Generaal in zijn openingsspeech van het symposium opmerkte. SOMO wil daarom nog altijd graag commentaar krijgen op het voorlopige discussiedocument over de manier waarop de financiële hervomingen van de EU een effect hebben op ontwikkelingslanden en hoe negatieve gevolgen kunnen worden aangepakt. Intussen blijft SOMO het besluitvormingsproces volgen van de financiële hervormingen in de EU, wat wordt gepubliceerd in een tweemaandelijkse
Engelstalige Newsletter(opens in new window)
. Iedereen die wil kan zich op deze nieuwsbrief abonneren.

Ook gerelateerd aan het onderwerp van het UNCTAD symposium zijn de publicaties van Friends of the Earth and BankTrack (waaraan SOMO heeft meegewerkt) die aangeven hoe de hervormingen van banken meer op sociaal- en milieuvriendelijke duurzaamheid kunnen worden gericht (Seven steps to make banks more sustainable in 2011(opens in new window) en In 2011 European decision makers can make banks more sustainable(opens in new window) ). Deze voorstellen staan in schril contrast met het totale gebrek aan integratie van duurzaamheidsdenken bij de huidige bankhervormingen (bv.“Basel III”). Het UNCTAD-symposium biedt de mogelijkheid voor ideeën vanuit de hele wereld die mensen en de planeet centraal stellen en niet het belang van de financiële sector.

SOMO onderzoeker @RensvanTilburg(opens in new window) is aanwezig op het symposium en geeft updates op twitter.

Informatie:

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.